Гласувайте за нас!
x
#

#

Правилата на сайта които трябва да се спазват:

1.Не се допуска незензорно и порнографско съдържание на нашият сайт.

2.Не се допуска обиждане на потребители включително и към екипа на сайта.

3.Забранява се публикуването в други сайтове и форуми,ние ще следим за това,който го направи следва БАН.

US

Site rules that must be followed:

1. Do not allow nezenzorno and pornographic content on our site.

2. Do not allow insulting consumers, including the team of the site.

3.Zabranyava be published on other sites and forums, we will make sure that you do it follows BAS.

Тагове: правила, на сайта, потребители

Boxser

Коментари

Реклама